بسم الله الرحمن الرحیم

 

در روزهای کرونایی که شاهد تلاش بی وقفه جهادگران بودیم، و تلاش کردیم برای پاسداری از زحمات جهادگران قطعه فرشهای متبرک آستان مقدس امام رضا علیه السلام را به ایشان هدیه کنیم. در همین حین افراد متعددی از دوستان و آشنایان‌ و گروه های مختلف جهادی طی تماس های مکرر درخواست داشتند که این قطعه فرش متبرک‌ را جهت اهدا به جهادگران خود تهیه کنند.

با توجه به اینکه قرارگاه نرجس خاتون (س) فقط برای جهادگران خود تعداد محدودی از این‌ هدیه معنوی را تهیه کرده بود، باهماهنگی صورت گرفته این‌ محصول توسط گروه فرهنگی توتیا با قیمت مناسب در اختیار‌ گروه های مختلف جهادی قرار داده می‌شود.

گروه فرهنگی توتیا متشکل از جمعی از دانشجویان فعال در زمینه امور فرهنگی‌ است، که در این مدت با قرارگاه نرجس خاتون (س) همکاری داشته و نیاز این قرارگاه را در این راستا تامین کردند .

لازم‌ به ذکر است گروه فرهنگی توتیا درآمد حاصل از فروش این‌ قطعات متبرک‌ را در کارهای جهادی و فرهنگی هزینه می‌کنند.